digital fastighetsbox


Boenderegistret är en webbtjänst och verktygslåda
för förvaltare inom fastighet, skola och idrottsanläggning.


Boenderegistret är specifikt framtaget för att förenkla förvaltning. I stället för att sköta uppgifter på platsen kopplas enheter upp med nätverk och hanteras helt på distans. Det spar på både miljö och plånbok, och lämnar också förvaltaren med mer tid till andra uppgifter.

Nycklar, lås och namnskylt kopplas till boende eller till brevbärare, städare och andra som ska ha tillgång till fack eller dörr. Läsare för att komma in tvättstuga och port hanteras i samma system som postfack. Meddelanden kan skickas ut till flera eller en specifikt Wallpad, vilket innebär att informationen alltid förmedlas till de relevanta mottagarna.